2-årig hf

Tag din hf på to år midt i København

Om SU

SU kan udelukkende søges online på www.su.dk. Hertil skal du bruge NemId

Generelt

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:

 • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år
 • Du kan ikke få SU til hf-fag, hvis du har en afsluttet gymnasial uddannelse
 • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)
 • Du skal være optaget på KVUC
 • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig
 • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk
 • Du kan kun få SU til FVU undervisning, hvis du er 18 eller 19 år og samtidig har timer på avu - læs de særlige regler på su.dk.

Regler specielt for gsk

Du er berettiget til at søge om SU, hvis du har undervisning mindst 16 klokketimer om ugen. Du kan kun få SU til de efter GS-bekendtgørelsen udbudte suppleringsfag.
GSK fjernundervisning (flex) tæller ikke længere med i SU-timetallet.
Der gives ikke SU i måneder, hvor der ikke er tilrettelagt undervisning.
Du kan først søge om SU, når du har modtaget optagelsesbrev fra den skole, du bliver optaget på. Dette brev modtager du senest en uge før kursusstart.

Studieaktiv for at få SU

På en ungdomsuddannelse er du studieaktiv, hvis du følger den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener og så videre efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det er dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv.

SU – bopæl og alder

Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.
Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende.
Der skal søges om dispensation på et særligt skema. Du finder skemaet på minSU – under punktet Hjælp.
Fra måneden efter du er fyldt 20 år, kan du få satsen til udeboende, hvis du er flyttet hjemmefra.

Du er hjemmeboende hvis: 

 • Du bor hos den ene eller begge dine forældre
 • Du i folkeregisteret står tilmeldt den ene eller begge dine forældres adresse

Du er udeboende hvis:

 • Du ikke bor hos dine forældre
 • Du ikke er tilmeldt folkeregisteret på den ene eller begge dine forældres adresse
 • Du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende (dette gælder også, selv om du har folkeregisteradresse hos den ene eller begge dine forældre

Snyd er ulovligt og bliver opdaget

Hvis du snyder med oplysningerne om bopæl, skal du betale din SU tilbage. SU Styrelsen fører løbende kontrol med dine oplysninger, og de har allerede opdaget mange, der har snydt.

Tidsfrister

Du kan søge SU tidligst en måned før studiestart.
Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra måneden efter.
Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU får alle de rigtige oplysninger, tager det 3-4 uger.

Udenlandsk statsborger

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du udfylde et særligt oplysningsskema. Du finder skemaet på minSU – under punktet Hjælp. Skemaet skal printes og afleveres på KVUC's SU-vejledning sammen med en kopi af din opholdstilladelse.

Du skal være klar over, at der er en sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder hos SU Styrelsen, når du ikke er dansk statsborger.
Så benyt dig af, at du som udenlandsk statsborger allerede kan søge SU 3 måneder før studiestart, dog kun ved start i august.

Spørgsmål om SU

Hvis du har spørgsmål til din SU, skal du først undersøge om svaret findes på www.su.dk - MinSU.
Hvis du ikke kan finde svaret her, kan du få råd og vejledning på vore vejledningskontorer.
Du kan også sende en mail til su@kvuc.dk med dit spørgsmål eller ring på 8232 6600.

Hvad kan du på MinSU?

 • Se alt om din nuværende SU
 • Se hvor langt din ansøgning er i systemet
 • Se om du skal betale SU tilbage
 • Vælge SU fra
 • Søge om forsørgertillæg
 • Søge om SU-lån
 • Vælge lånebeløb og godkende låneplan.

Tænk dig om før du søger SU-lån - du skal tilbagebetale lånet, når du er færdiguddannet

Skattespørgsmål

SU-vejledningen kan ikke hjælpe dig med skattespørgsmål, så du kan læse mere om skat på skat.dk eller henvende dig direkte til SKAT eller Borgerservice.


Læs mere om 2-årig hf

Start på 2-årig hf

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.