2-årig hf

Tag din hf på to år midt i København

Optagelseskrav på den 2-årige hf

For at blive optaget på den 2-årige hf, er der en række optagelseskrav du skal opfylde. Alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på tilsvarende niveau, er der forskellige krav, du skal opfylde.

Optagelse efter 9. klasse

Du skal med tilfredsstillende resultat:

  • have afsluttet 9. klasse og aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasses prøver.
  • være vurderet uddannelsesparat.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 7.-9. klasse.
  • have opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne 9. klasses prøver.

Optagelse efter 10. klasse

Du skal med tilfredsstillende resultat:

  • have afsluttet 10. klasse eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau.
  • aflagt de skriftlige og mundtlige 10. klasseprøver i dansk, matematik og engelsk.
  • aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
  • modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt eller indstillet dig til en prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).

Optagelse efter fvu eller avu

Du skal med tilfredsstillende resultat:

  • have aflagt almen forberedelseseksamen (fvu) eller almen voksenuddannelse (avu) med enkeltfagene: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau, samt naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Læs mere om 2-årig hf

Start på 2-årig hf

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.