Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig ved Københavns VUC

Ifølge loven om behandling af personoplysninger, “Persondataloven”, har en person ret til at blive orienteret om indsamling af og enhver form for håndtering af oplysninger om den pågældende. Formålet med teksten her er at give dig en sådan orientering. Oplysningerne gives til alle, der deltager i undervisning på Københavns VUC, og er tilgængelige for brugere af KVUC's hjemmeside på www.kvuc.dk.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, skattevæsenet, folkeregisteret eller UU centrene.

Hvad bruger Københavns VUC oplysningerne til?

Oplysningerne bruger vi fx til at administrere dit undervisningsforløb på Københavns VUC, til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage SU.

Københavns VUC's revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol.

Endvidere er Københavns VUC forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til Region Hovedstaden, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, Ungdommens Uddannelses Vejledning, din bopælskommune – eller dit job-center, hvis du er i aktivering

Hvilke oplysninger drejer det sig om?

Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. 

Som eksempler kan nævnes: navn, adresse, personnummer, mailadresse, mobiltelefonnr., din deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb og dine eksamensresultater.

Hvad har du ret til?

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne i loven ret til:

  • efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
  • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage?

Københavns VUC er dataansvarlig for de registrerede oplysninger.

Hvis du er utilfreds med Københavns VUC's behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du få på Internettet, www.datatilsynet.dk.

Hvem kan give dig orientering om registrering og anden behandling af oplysninger om dig?

Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om Københavns VUC´s anden behandling af oplysningerne ved henvendelse til os.

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.