Din persondata på KVUC

Her kan du læse om, hvordan din persondata på Københavns VUC bliver håndteret.

Registrering

I forbindelse med optagelse på KVUC indsamler og opbevarer vi personoplysninger om dig, fx: navn, adresse, telefon, mail-adresse og CPR-nummer. Disse data er en forudsætning for optagelsen, og ved at søge om optagelse accepterer du også, at KVUC indsamler, behandler og opbevarer disse personoplysninger.

Oplysningerne har du dels selv givet os ved samtale med vejleder eller på dit ansøgningsskema/online ansøgning og dels via beviser fra din tidligere skolegang.

Vi opdaterer løbende dine stamdata via CPR-registeret. Vi registrerer altså stamoplysninger om dig, oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver, eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for meget fravær. 

Når du indskrives på KVUC, accepterer du samtidig, at dine stamoplysninger (navn, adresse, telefon, mail-adresse osv.) vises for lærere og for dine medkursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at ændre dette, skal du kontakte persondata@kvuc.dk

Formål med behandlingen af dine data

Dine personoplysninger behandles i forbindelse med afgørelse om optagelse og gennemførelse af undervisningen hos os. Under uddannelsen anvendes dine data bl.a. til at sikre, at du optages på de korrekte hold, er studieaktiv og tilmeldes eksamen samt til udfærdigelse af dine eksamensbeviser. Oplysningerne kan også anvendes til interne statistikformål.

Dine personoplysninger anvendes ikke til markedsføring, med mindre du giver dit specifikke samtykke hertil. Dog kan din mailadresse i visse tilfælde bruges til at fremsende dig undervisningstilbud fra KVUC. Et samtykke om brug af data til markedsføring kan altid trækkes tilbage. Dette gøres ved at kontakte KVUC på persondata@kvuc.dk.

Alt databehandling på KVUC følger et sæt politikker, som beskriver KVUC’s principper for databehandling.

Videregivelse

Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer f.eks., Uni-login (STIL), Gyldendal, og Moodle. Det sker for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, vi anvender i undervisningen, sørge for at du får de rigtige undervisningsmaterialer og kan gennemføre eksaminer, få SU osv. Få oplyst den fulde liste ved at kontakte persondata@kvuc.dk.

STIL - Styrelsen for IT og Læring - opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

Læs mere om det opbevaring af data hos STIL

I henhold til gældende lovgivning videregiver vi dine personoplysninger til politi, SSP-samarbejde, UU eller andre offentlige myndigheder - efter konkret anmodning. Hvis der ikke er lovhjemmel til videregivelse af informationen, beder vi myndigheden om dit specifikke samtykke.

Adgang til elektroniske systemer

På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

Foto og video

Hvis du bliver portrætfotograferet eller portrætoptaget på video på skolens område, indhenter vi dit samtykke til at anvende dit foto eller video. På samtykket vil det fremgå, hvad anvendelsesformålet er. Samtykket kan altid trækkes tilbage. Dette gøres ved at kontakte KVUC på persondata@kvuc.dk. Almindelige situationsbilleder kræver dog ikke samtykke.

KVUC har videoovervågning ved indgangspartier, gangarealer, kantine, reception og åbent læringscenter. KVUC skilter med videoovervågning ved alle indgangspartier. TV-overvågningen foretages i kriminalitetsforebyggende øjemed og slettes automatisk efter 30 dage.

Kun 1 leder og 1 medarbejder på KVUC har adgang til videooptagelserne. Hvis der er mistanke om, at noget ulovligt er foregået, vil TV-optagelserne blive gennemset af en af skolens ledere. Videooptagelserne videregives udelukkende til politiet og kun i kriminalitetsopklarende øjemed.

Studiekort

Ved studiestart får du printet et studiekort med foto på. Du tager selv et billede til dette i en af vores bokse til formålet. Når du tager og godkender dit foto, giver du samtidig samtykke til, at skolen opbevarer dit foto elektronisk, mens du er kursist hos os. Det anvendes kun til dit studiekort.

Indsigtsret

Du har altid ret til at få indsigt i og evt. få rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at få udleveret en kopi af alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til persondata@kvuc.dk.

Sletning

Alt registreret data opbevares i 5 år plus løbende år pga. § 44 i Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. Efter 5 år plus løbende år slettes alt ikke længere relevant data.

Dog med følgende undtagelser:

  • Målgruppescreeninger for forberedende voksenundervisning samt ordblinde undervisning opbevares i 15 år, da dette svarer til Undervisningsministeriets opbevaringsprocedure for testrapporter ved den nationale ordblindetest.
  • Kursisternes eksamensprotokoller for gymnasiale fag samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenuddannelse (FVU). Hertil grundlag for udstedelse af deltagerbeviser på AVU, Kursisternes faglige dokumentation på AVU og Data registreret under kursisternes evt. realkompetencevurdering. Dette opbevares i 30 år jævnfør § 38 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Grundlag for returnering af deltagerbetaling opbevares på ubestemt tid jævnfør §8 i Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag.

Databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til dine persondata, kan du henvende dig til KVUC’s databeskyttelsesrådgiver; Sisse Jacobsen, Vognmagergade 8, 1120 København K, persondata@kvuc.dk eller tlf. 4049 8352.

Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses-forordningen: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200 eller dt@datatilsynet.dk

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.