Bestyrelsen

KVUC er en selvejende institution under staten, der ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for KVUC’s strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Rektor har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse overfor bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter bl.a. at:

 • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
 • fastlægge retningslinjer for KVUC’s virksomhed, herunder strategiplan
 • sikre forsvarlig forvaltning af KVUC’s midler
 • godkende budget og regnskab
 • godkende KVUC’s kvalitetssystem, herunder kvalitetsudvikling og -sikring

Bestyrelsen sidder for en periode på fire år og afholder mindst 4 årlige møder.

Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesvirksomhed. Pt. er bestyrelsens sammensætning således:

Medlemmer

 • Tim Christensen, (formand), udpeget af Køge Handelsskole, direktør Køge Handelsskole
 • John Westhausen, (næstformand), udpeget af LO Hovedstaden, 3F
 • Ellen Krogh, udpeget af Syddansk Universitet, professor v. Institut for Kulturvidenskaber
 • Rie Nielsen, udpeget af Hovedstadens Ordblindeskole
 • Rita Rahbek, udpeget af kommunerne i Region Hovedstaden
 • Mathias Kragh, udpeget af Københavns Kommune
 • Jørgen Retsbo, udpeget af medarbejderne med stemmeret, hf-lærer
 • Natasja Andersen, udpeget af kursisterne med stemmeret
 • Casper Nørregaard, udpeget af kursisterne

Sekretariat:

Søren Fersløv Andersen, rektor
Helle Rønne, ledelsessekretær

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.