Bestyrelsen

KVUC er en selvejende institution under staten, der ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for KVUC’s strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Rektor har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse overfor bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter bl.a. at:

 • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
 • fastlægge retningslinjer for KVUC’s virksomhed, herunder strategiplan
 • sikre forsvarlig forvaltning af KVUC’s midler
 • godkende budget og regnskab
 • godkende KVUC’s kvalitetssystem, herunder kvalitetsudvikling og -sikring

Bestyrelsen sidder for en periode på fire år og afholder mindst 4 årlige møder.

Bestyrelsens medlemmer er udpeget på baggrund af deres kompetencer, viden og erfaring inden for uddannelsesvirksomhed. Pt. er bestyrelsens sammensætning således:

Medlemmer

 • Tim Christensen, (formand), udpeget af Køge Handelsskole, direktør Køge Handelsskole
 • John Westhausen, (næstformand), udpeget af LO Hovedstaden, 3F
 • Peter Hobel, udpeget af Syddansk Universitet, professor v. Institut for Kulturvidenskaber
 • Mathias Kragh, udpeget af Københavns Kommune
 • Rita Rahbek, udpeget af kommunerne i Region Hovedstaden
 • Rie Nielsen, forstander ved Hovedstadens Ordblindeskole, selvsuppl. medlem
 • Helle Bøtcher, leder af Kursustrapen Frederiksberg, selvsuppl. medlem
 • Casper Nørregaard, udpeget af kursisterne 
 • Natasja Andersen​​, udpeget af kursisterne med stemmeret
 • Lene Hedegard Jensen, udpeget af medarbejderne med stemmeret, hf-lærer
 • Kim Dahl Frandsen, udpeget af medarbejderne, avu-lærer

Sekretariat:

Søren Fersløv Andersen, rektor
Helle Rønne, ledelsessekretær

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.