Fakta om KVUC

KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter - en selvejende institution under staten. Vi tilbyder fleksibel voksenuddannelse på mange niveauer.

På KVUC tilbyder vi kompetencegivende og almendannende undervisning til unge og voksne inden for følgende uddannelsesområder:

  • almen voksenuddannelse (avu)
  • højere forberedelseseksamen (hf)  
  • gymnasiale suppleringskurser (gsk)
  • forberedende voksenundervisning (fvu)
  • undervisning for ordblinde (obu)
  • Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Mangfoldighed og puls

KVUC er et uddannelsessted for storbyens unge og voksne. Med KVUC’s placering midt i København er vi en del af byens puls, hvor 500 medarbejdere og mere end 10.000 kursister i alle aldre og med forskellige sociale, kulturelle og etniske baggrunde hvert år skaber et mangfoldigt rum for læring og udvikling. KVUC tilbyder et åbent og seriøst studiemiljø, hvor udgangspunktet altid er inkluderende og fagligt funderet.

Uddannelsesløft uanset baggrund

Flere af KVUC’s kursister har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Nogle gange er voksenuddannelsen blevet betegnet som “second chance”, men det er måske mere rigtigt at sige, at KVUC også er en ny chance for dem, som har genfundet deres lyst og motivation til at lære og komme videre mod en ny fremtid. Med et af landets højeste karaktergennemsnit på hf, viser vi, at vi er med til at løfte.

Den bedste vej for den enkelte

På KVUC fokuserer vi altid på høj faglighed og på, hvordan vi kan løfte den enkelte kursist videre. Det gør vi ved at skabe et varieret og fleksibelt uddannelsesudbud. På KVUC kan undervisning afvikles både i et fysisk rum og i et virtuelt rum – og i en kombination af de to. Både i de virtuelle tilrettelæggelsesformer og i holdundervisningen er der mulighed for at være en del af et fagligt fællesskab med tæt kontakt til engagerede lærere, vejledere og medkursister.

Undervisningen

Undervisningen på KVUC ruster kursisterne til fortsat uddannelse. På KVUC har vi en undervisningsform, der er tydelig i krav og kriterier, og som i videst muligt omfang inddrager autentiske arbejds- og samfundsforhold og kursisternes egne livserfaringer.
Vi tager udgangspunkt i kursisternes ressourcer og styrker dem. Arbejdsformerne er varierede, og kursisterne er selv aktive i vejen til forståelse, indsigt og faglig udvikling og læring. At være kursist på KVUC åbner for mange muligheder. Men vi stiller også krav til vores kursister og forventer, at de stiller krav til os.

Fremtiden begynder her

I folderen "Fremtiden begynder her" kan du læse mere om vores mange uddannelsestilbud, og om hvad vi lægger vægt på i forhold til at være en attraktiv uddannelsesinstitution for vores kursister.

Læs folderen "fremtiden begynder her"

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.