HF ENKELTFAG

Vælg ét fag, flere fag eller en fuld hf.

MØDEPLIGT og Krav til aktiv deltagelse i hf holdundervisning

Holdkursister skal:

  • møde frem til og deltage aktivt i undervisningen. Det gælder almindelig skemalagt klasseundervisning, der foregår på kurset, men også andre undervisningsaktiviteter. Det kan fx være selvstændigt arbejde, der evt. kan finde sted uden for kurset, men er planlagt som en del af undervisningen
  • rettidigt aflevere skriftlige opgaver, der opfylder de stillede krav til omfang og indhold
  • deltage i ekskursioner (med betaling af egen forplejning)
  • aflægge prøver

KVUC registrerer løbende kursisternes fravær. Bemærk, at alt fravær tæller med, uanset årsagen. Kursisterne er forpligtet til at følge med i fraværet i Studieaktivitet og skema.

Hvis holdkursisterne ikke overholder mødepligten, er proceduren:

  • kursisterne modtager et advarselsbrev ("Gult varsel") med et tilbud om en samtale med en studievejleder, hvis studieaktiviteten (herunder fremmødet) er for ringe.
  • hvis studieaktiviten fortsat er utilfredsstillende efter den første advarsel, modtager kursisterne et udmeldelsesbrev ("Rødt varsel"). Kursisterne bliver samtidig tilbudt en samtale med en studievejleder. Her orienteres om muligheden for at tilmelde sig prøve, selvom kursisterne ikke længere har ret til at følge undervisningen og om reglerne for evt. at klage over afgørelsen. I visse tilfælde kan man på aftalte betingelser få lov til at fortsætte som holdkursist.
  • Bemærk, at manglende aflevering af skriftlige opgaver også kan medføre udmeldelse. 

Husk, at overholdelse af mødepligtsreglerne er en betingelse for, at du kan modtage SU, SVU eller støtte fra jobcenter eller kommune. Det er også en betingelse for at få ungdomskort.

Særlige forhold

Hvis kursisterne undervejs i studieforløbet rammes af langvarig sygdom, eller der opstår andre problemer, der gør det umuligt at overholde mødepligten i en periode, kan de henvende sig til studievejledningen på KVUC. Her kan man lave en aftale om særlige studieaktivitetsvilkår i en given periode. Dette vil normalt kræve, at kursisten skaffer dokumentation.


Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.