Kvalitetssikring

KVUC arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed.

KVUC arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i uddannelserne, i undervisningen og i organisationen som helhed. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre, at vores uddannelser lever op til lovgivningen og KVUC’s egne kvalitetsstandarder.

Et lige så vigtigt formål er at støtte den videre udvikling af praksis omkring uddannelser, undervisning, faglighed og organisatorisk læring. Resultater og viden fra kvalitetssikringsindsatserne anvendes primært fremadrettet og formativt. Det er et mål at skabe en åben og konstruktiv dialog om kvalitet på hele KVUC.

Kvalitetsrammens enkelte dele er derfor udviklingsorienterede og involverer både lærere, kursister og aftagere. Kvalitetssystemet bygger på KVUC’s værdigrundlag, hvor professionalisme, et højt fagligt niveau samt faglig, pædagogisk og organisatorisk fornyelse er defineret som kerneværdier.

Andre kerneværdier er medindflydelse, fællesskab og forskellighed som en vigtig ressource. Disse er udmøntet i den brede involvering i kvalitetsarbejdet, fx gennem konceptet for undervisningsevaluering, det pædagogiske udviklingsarbejde, involvering af alle medarbejdere i strategiudviklingen osv.

Menupunkterne til højre beskriver KVUC's faste kvalitetssikringsramme. Rammen justeres hvert 2. år i forbindelse med udviklingen af den overordnede strategi for KVUC. Af strategiplanen fremgår, hvilke indsatsområder der er udpeget for den aktuelle toårige periode.

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.