Brug for flere veje til erhvervsuddannelser

Af uddannelseschef Anne Jelsøe, KVUC, 4. november 2015 

Succes for erhvervsuddannelserne afhænger også af voksenuddannelser. Nye 16 ugers forløb og værkstedet ”Genvejen” på KVUC er eksempler på initiativer, der skal hjælpe flere til at opfylde de nye adgangskrav.

undefined

Skal de politiske mål nås om at sikre flere kvalificerede ansøgere til erhvervsuddannelser, der kan opfylde de nye adgangskrav, så er det en afgørende opgave at sikre et stærkt samarbejde mellem voksenuddannelsescentrene (VUC) og erhvervsuddannelserne (EUD).

Den danske model i voksenuddannelse har gjort VUC’erne til specialist i denne almene uddannelsesopgave.

Mange forskellige initiativer

På KVUC har vi i flere år arbejdet med mange forskellige initiativer. Tilbage i 2011 intensiverede vi således samarbejdet med erhvervsuddannelserne (EUD) gennem vores branchedanskværksted, der skabte rigtig gode resultater.

Tal fra Hotel- og Restaurationsskolen viste, at 70% af de kursister, der havde været i fare for at ryge ud, men som gennemførte det nye kursus ”Branchedansk”, kom tilbage til skolen. Branchedansk var lagt an på at tilpasse danskundervisningen til netop den branche, der var relevant for den enkelte. Alle deltagerne var tosprogede og blev undervist i dansk som andetsprog og i matematik.

I 2013 bad Region Hovedstaden og Bornholm os om at stå i spidsen for udvikling og afprøvning af et koncept for korte turbokurser mod EUD’erne for unge uden 9. klasses prøver eller med erkendte grundfaglige problemer i de to fag.

Projektet, kaldet UPGRADE, blev udfoldet af en lokalt placeret regionsmedarbejder, som opbyggede netværk mellem klynger af jobcentre, VUC’er og EUD’er. Der har p.t. været afviklet en håndfuld forløb, og det fortsætter.

Konceptet bygger bl.a. på erfaringer fra Løkkefondens drengeakademi om, at man ved at fokusere på den personlige motivation og udvikling og styrkelse af de personlige individuelle kompetencer kan nå meget langt mht. afklaring og fagligt løft på meget kort tid.

Deltagerne afviser som oftest pure at arbejde som et hold. De arbejder efter individuelle uddannelsesplaner ud fra de individuelle styrker og svagheder, men de deltager på et hold og får dermed også lært at fungere i en holdsammenhæng. Der er besøg på EUD’er, og personlige coaches deltager i forløbet.

Vigtigt forsøg med dobbeltlærerdækning

I foråret 2015 var der op mod vedtagelsen af erhvervsuddannelsesreformen et langt mødeforløb i hovedstaden mellem de fleste EUD’er og alle VUC’erne. Forhandlingerne resulterede i en skriftlig aftale om samarbejde om for forløb til EUD’erne i faste 16-ugers forløb med dansk, matematik og samfundsfag.

Forløbene gennemføres på erhvervsuddannelserne med undervisere fra VUC’erne og med en række indbyggede samarbejder – bl.a. et meget vigtigt forsøg med at have dobbeltlærerdækning i seks lektioner om ugen.

Her i efteråret bliver der gennemført for forløb flere steder, dog langtfra på alle erhvervsuddannelser.  Desuden og nok så interessant er der også en myriade af forskellige andre for forløb, som varierer fra VUC til VUC i forhold til samarbejdsfladen og behovet hos de involverede EUD’er.

Her er, hvad vi gør på KVUC:

  • Vi har for forløb på Københavns Tekniske Skole
  • Vi deltager med brobygninger på Hotel- og Restaurantskolen og SOPU
  • Vi har vejledere på EUD ved samtalerne med unge, der ikke har bestået optagelsesprøverne, for at få dem over hurtigt og direkte

KVUC har etableret ”Genvejen”

Derudover er et er de initiativer, vi lige nu har størst succes med ”Genvejen”. I erkendelse af nødvendigheden af løbende optag på for forløbene har vi opbygget to store værksteder, tilsammen kaldet Genvejen.

Den ene del er forberedende forløb, hovedsagelig befolket af ledige dagpengeforsikrede med anden etnisk baggrund, som gerne vil opkvalificeres til faglærte.  De er myreflittige, motiverede og mødestabile – målet er hurtigst muligt at komme igennem den forberedende voksenuddannelse (fvu) og over på den almene voksenuddannelse (avu).

Den anden del er avu-fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Deltagerne her kommer især fra Jobcenter København og har en obligatorisk mentor, betalt af jobcentret. Mange har timer nok til SU, nogle har færre timer, men alle har en professionel mentor, som er ansat til netop dette og har stor erfaring og viden om gruppen. De skal til avu-prøver til jul, og erfaringsmæssigt vil langt de fleste bestå og gå videre, enten på en EUD eller på en vej videre mod hf.

Skal skræddersys mest muligt

Samlet set har vi på KVUC derfor gang i en række forskellige aktiviteter, der samlet set skal sikre flere kvalificerede ansøgere til erhvervsuddannelserne fremover. En af de helt sikre konklusioner vi kan drage af vores erfaringer er, at der er brug for en vifte af forskellige veje for at kunne skræddersy forløbene mest muligt til de enkeltes behov.

Læs flere nyheder fra KVUC

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.