Højeste karakterer i Danmark - på KVUC!

KVUC, 11. marts 2016

Nye tal viser, at KVUC’s hf-dimittender har det højeste karaktergennemsnit blandt alle landets VUC’ere, og at 48% fortsætter på en lang videregående uddannelse.

Kursist studerer på KVUC's læsesal.

De nyeste opgørelser over eksamensresultater på de danske gymnasieuddannelser fra UNI-C - Styrelsen for It og Læring dokumenterer, at KVUC hjælper mange unge voksne videre.

KVUC havde i 2015 omkring 8000 hf-kursister indskrevet. UNI-C’s opgørelse viser, at KVUC’ernes karaktergennemsnit i 2015 på 7,5 var det højeste blandt alle Danmarks voksenuddannelsescentre (VUC’er).

KVUC har opgjort, at hele 48% af hf-dimittenderne fra KVUC fortsætter på en lang videregående uddannelse.
”Tallene dokumenterer, hvor vigtigt det er, at hf fortsat skal være adgangsgivende til alle videregående uddannelser. Det er vigtigt ikke at lukke muligheder for de unge”, siger KVUC’s vicerektor Anita Lindquist Henriksen.

KVUC lægger stor vægt på at udvikle en meget fleksibel hf. En hf-uddannelse kan således tages både som fuld eller delvis fjernundervisning, på faste 2-årige hold eller som enkeltfag.

”Vi uddanner mange unge voksne, som er på meget forskellige steder i deres liv og derfor skal vi kunne tilbyde hf-forløb, der kan designes til lige præcis deres livssituation”, pointerer Anita Lindquist Henriksen.

Og det er der brug for. Undersøgelser har vist, at fem år efter folkeskolen er 30% af de unge ikke kommet videre i uddannelsessystemet. For mange af dem er hf det naturlige skridt videre, uanset hvad målet er videre frem.

”Der er ingen tvivl om, at hf også har en social profil. Flere undersøgelser viser, at hf er den gymnasiale uddannelse, der løfter unge voksne med en uddannelsesfremmed baggrund mest – og det mere end nogen anden ungdomsuddannelse”, siger Anita Lindquist Henriksen.

Som et eksempel oplever KVUC’s hf fjernundervisning en stor vækst i disse år. Her ses det, at omkring halvdelen af kursisterne tidligere er faldet fra typisk en stx-uddannelse eller et andet hf forløb, men at de via fjernundervisningen typisk klarer sig godt og får karakterer på niveau med eller over kursisterne på de almindelige hold.

Seks unge voksne der er kommet et vigtigt skridt videre gennem deres hf på KVUC:

Pakistanske Habiba troede ikke, hun duede til noget som helst

Habiba havde aldrig gået i andet end koranskole, da hun i 2006 kom til Danmark. Her gennemførte hun den danske grundskole og hf på syv år. I dag læser hun økonomi på Copenhagen Business Academy.

Læs hele Habibas historie 

Balletdanser sikrer fremtiden med en hf

Stephanies karriere som balletdanser er kort. Når hun er 40, er det slut. Derfor læser hun hf som fjernundervisning, mens hun arbejder på Det Kongelige Teater. Så kan jeg nå at starte en helt ny karriere til den tid, fortæller hun.

Læs hele Stephanies historie

Elektriker tvunget til at skifte fag - drømmer nu om statskundskab

Finanskrise og dårlig ryg tvang Casper væk fra sit job som elektriker. Nu drømmer han om at uddanne sig videre og er glad for, at han ikke sidder sammen med 16-17 årige på en gymnasieuddannelse.

Læs hele Caspers historie

Barn af ghetteo vil hjælpe andre som socialrådgiver

Som barn af en ghetto ved Michelle, hvordan det er ”at være et nederlag”. Derfor vil hun gerne hjælpe andre i et job som socialrådgiver nu, hvor hun er færdig med sin hf på KVUC.

Læs hele Michelles historie

Droppede ud af gymnasiet to gange – og vil nu være lærer

Da Carsten droppede ud af gymnasiet for anden gang, var han sikker på, han aldrig ville få sin hue. Efter at have arbejdet i en årrække i et bowlingcenter fik han sidste år sin blå hf-hue og læser nu til lærer.

Læs hele Carstens historie

Drømme vandt over misbrug – læser nu psykologi

Som stofmisbruger kunne Martin ikke mærke livet. Hans drømme druknede i de mere end 40 piller, han spiste hver dag. I 2015 gennemførte han hf med et snit på 11,5. I dag er stofferne byttet ud med drømmen om en fremtid som psykolog.

Læs hele Martins historie

undefined

LÆS MERE OM VORES HF-FORLØB PÅ KVUC

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.