OBU + SPS

Ordblindeundervisning og anden støtte

SPS (Specialpædagogisk Støtte)

Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

 • Er ordblind
 • Har psykiske vanskeligheder
 • Har fysiske vanskeligheder
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Er blind eller svagsynet.

Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:

 • IT-hjælpemidler (fx en bærbar computer med stave/læseprogrammer)
 • Studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur)
 • Medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, word, lydbog))
 • Personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende)
 • Ergonomiske møbler.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte vejledningen. HF-vejledningen, hvis du er HF-kursist, HF-flexvejledningen, hvis du er HF-flex-kursist og GSK-vejledningen, hvis du er GSK-kursist.

Hvis du efterfølgende har spørgsmål om din SPS-ansøgning, så skal du også henvende dig i vejledningen.

Sammen med vejlederen skal du udfylde en ansøgning om SPS og underskrive en bemyndigelseserklæring om, at du er elev/kursist på den pågældende uddannelse, at du har behov for støtte, og at KVUC må søge støtten for dig. Desuden skal du fremvise og aflevere dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen. 

Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed skal du være udredt for ordblindhed. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

KONTAKT HF-vejledningen

Kontakt hf-flexvejledningen

kontakt gsk-vejledningen

Forberedelse til samtalen

SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever/kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.

Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:

 • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
 • hvorfor du tror, at du ikke kan det
 • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne.

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om SPS, så snart du har betalt og dermed er optaget på uddannelsen. 

Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til 6 uger.

Områder SPS ikke dækker

Der gives ikke SPS til:

 • specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen
 • sygeundervisning eller undervisning pga. fravær
 • bygningsmæssige ændringer
 • befordring til og fra uddannelsesstedet.

undefined

Læs mere om SPS på spsu.dk


Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.