Strategi

KVUC's strategi indeholder tre temaer og seks strategiske mål, der udstikker retningen for KVUC fra 2016-2018. 

KVUC arbejder efter en toårig strategi, som er godkendt af bestyrelsen. Strategien er formuleret af ledelsen med afsæt i de aktuelle krav og udfordringer, både eksterne og interne, som KVUC står over for.

Strategi 2016-2018

Strategi 2016-2018 fremhæver tre strategiske temaer og seks strategiske mål, der tilsammen er KVUC’s svar på de politiske, økonomiske og interne vilkår. Strategien skal sikre et fælles udgangspunkt for budgetlægning, prioritering af kvalitetsmæssig retning og planlægning i de kommende år.

I de kommende år vil vi på KVUC videreudvikle vores tilrettelæggesesformer og udbud, vi vil fortsat prioritere den pædagogiske og didaktiske udvikling højt, og vi vil udvikle nye digitale ressourcer til undervisning og administration.

Samtidig vil vi have et øget fokus på den professionelle kapital på KVUC. Det handler om at arbejde målrettet for stærke relationer mellem kolleger - og mellem ansatte og ledelse. Det er vigtigt, at vi har et fælles sprog om og fælles mål for kerneopgaven. Vi skal have høje kvalitetsstandarder. 

Endelig skal vi styrke samarbejdet med de øvrige aktører i København omkring vores kursistgruppe og om vores fælles ansvar: At sikre unge og voksnes vej gennem uddannelsessystemet.

De strategiske temaer og mål i strategien for 2016-2018 er formuleret, så de afspejler KVUC’s vision - og samtidig er KVUC’s svar på de aktuelle politiske, økonomiske og interne vilkår.

De strategiske temaer og mål skal sikre fokus og retning for alle afdelinger og medarbejdergrupper på KVUC. Hvert år vil afdelingerne udarbejde lokale handleplaner, som godkendes af rektor.

Her kan du se en oversigt over de strategiske temaer og mål i 2016-2018:

Strategiske temaer:

  • Udvidet fleksibilitet og synlig læring
  • Samarbejde med andre aktører og dokumentation af resultater
  • Sammenhængskraft i organisationen.

Strategiske mål:

  • Styrkelse af kursisternes læring via virtuel undervisning
  • Synliggørelse af kursisternes faglige progression
  • Udvikling af forløb til nye kursistgrupper
  • Formidling af KVUC’s profil og resultater
  • Udvikling af undervisningsmiljø og fysiske rammer for læring
  • Styrkelse af den professionelle kapital.

Se KVUC's strategi 2016-2018

Se fastholdelsesstrategi for hf 2015 (pdf)

Her bor vi

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.